Anonymous said: ganda mo.

Yeah. I know!!

 hindi muna kailangan sabihin. xD

-Lala?